Skovbyskolens bibliotek - skolens Pædagogiske LæringsCenter
 
Vi lægger vægt på:
-          at skolebiblioteket altid er åbent og fungerer i forlængelse af klasserummene
-          at alle oplever, at der ”er noget at komme efter” på skolebiblioteket
-          at skolebiblioteket er opsøgende, udfarende og nyskabende
-          at elever og personale bliver kompetente og selvhjulpne biblioteksbrugere
-          at alle materialesamlinger – analoge som digitale – er tidssvarende, overskuelige og lettilgængelige
Skolens pædagogiske læringscenter forsøger at samle de kompetencer, skolen allerede har, udvikle dem og sætte dem i spil på nye måder. Derfor arbejder vi på at udbygge samarbejdet mellem vore faglige vejledere og ressourcepersoner – og styrke kontakten til ledelsen og de faglige teams.