Skolebestyrelsen

Søren Niss Petersen

Billede
Funktion: Formand
Adresse: Havrevej 9, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 61702252
Mobil: 61700241
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Søren Niss Petersen og er valgt ind i skolebestyrelsen i 2014. Jeg har tidligere været kontaktforælder og har igennem længere tid haft lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet på Skovbyskolen, da jeg gerne vil medvirke til, at skolen bliver så god som mulig for vores børn. Jeg ser herunder særligt frem til at deltage i arbejdet med implementeringen af skolereformen. Jeg er uddannet jurist og har tidligere arbejdet som advokat og har de sidste år arbejdet som Compliance Officer i Jyske Bank. Jeg har to døtre, hvoraf den ene går i indskolingen, og den anden går på mellemtrinet. Min fritid bruger jeg primært på familie og venner, og der bliver også brugt tid på træning.

Lene Skovfoged Haagh

Billede
Funktion: Næstformand
Adresse: Hirsevænget 45, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 87696000
Mobil: 22250691
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Lene Skovfoged Haagh, og jeg har tre børn på Skovbyskolen, et i udskolingen, et på mellemtrinnet og et i indskolingen. Jeg er uddannet inden for sprog, og har undervist meget i engelsk, dansk (og tysk) på mange forskellige niveauer. I øjeblikket arbejder jeg dog fortrinsvis som korrekturlæser og administrativ medarbejder på fagbladet Søfart. Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejdet på skolen i ca. otte år, det meste af tiden har jeg været suppleant, men jeg har deltaget i mange møder, og det sidste års tid har jeg været medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet giver stor indsigt i rigtig mange aspekter af skolens virke, og jeg synes, det er fantastisk at få lov at deltage i arbejdet med at gøre skolen til den bedst mulige skole. Da mit ældste barn startede i skolen, var det den rullende indskoling, der var i fokus. I årenes løb har der også været mange andre vigtige områder at tage fat på. Lige nu er jeg spændt på at se, hvilke udfordringer helhedsskolen kommer til at bringe os alle, i og uden for bestyrelsen.

Per Andersen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Ligustervej 23
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 41820095
Mobil: 41820095
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Per Andersen og er i gang med min tredje periode i skolebestyrelsen. Jeg har et barn i hhv. Mellemtrinnet og Udskolingen og underviser og forsker til dagligt i jura på Aarhus Universitet. Udover familie og venner bruger jeg fritiden på lidt forskellige sportsgrene samt - ikke mindst - bestyrelsesarbejdet. Jeg er netop gået ind i min tredje valgperiode og har således nu siddet i skolebestyrelsen i syv år, men er stadig frisk på at arbejde for at gøre en konkret forskel på vores børns hverdag. Min opfattelser har altid været og er fortsat, at vi og Skovbyskolen kun kan lykkes, hvis fundamentet er solidt, og der over lang tid arbejdes i samme retning af alle involverede parter. Det, der derfor optager mig mest, er at få forældre, elever og medarbejdere til at arbejde sammen om at udvikle Skovbyskolen i en konstruktiv retning. For at kunne dette er det efter min mening afgørende, at vi bliver bedre til at fortælle den gode historie og til at evaluere indsatser og se, hvor vi får mest trivsel og læring for de midler, vi har til rådighed. Og det gælder uanset, om der er en skolereform at forholde sig til eller ej.

Charlotte Donald Jensen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Solsikkevænget 16
Postnr.: 8464  Galten
Mobil: 24872919
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Charlotte Hvid, og har en dreng, som går i 6. klasse. Derudover tæller familien 3 store børn, som allerede har afsluttet folkeskolen. Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været beskæftiget i den finansielle sektor – så tal og kommunikation er noget af det, jeg er bedst til. Min fritid har jeg i mange år anvendt aktivt i foreningslivet (teater, spejder, gymnastik…), men de senere år har fokus mest været rettet mod min familie. Jeg er blevet genvalgt til vores skolebestyrelse, og det er jeg rigtigt glad for. Jeg synes, at Skovbyskolen har nogle gode rammer og nogle engagerede medarbejdere, og at skolen gennem årene har vist, at den kan udvikle og forny sig. Det er ikke mindst vigtigt i tiden nu, hvor skolereformen for alvor skal i gang. Jeg håber derfor også at kunne bidrage til, at vi får det maksimale ud af de nye ting og de ressourcer, vi har som skole. Målet er i min optik fortsat, at alle i Skovby/Galten kan se Skovbyskolen som en rigtig god og attraktiv skole, der formår at følge med tiden til gavn for elever, forældre og medarbejdere i og omkring skolen.

Henrik Havskov Aalund Olsen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Hirsevænget 60, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 52141963
Mobil: 52141963
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Mit navn er Henrik Aalund Olsen og jeg er far til en dreng, der går på Skovbyskolen og en datter, der har gået på skolen. Til dagligt, arbejder jeg med udvikling af regnskabsprogrammer. De første fire år, i skolebestyrelsen, har været både interessant og givende. Jeg ser derfor frem til den kommende periode, hvor skolereformen i særdeleshed vil komme til at præge dagsordenen. Som forældre er vi jo interesserede i, at skolen sørger for at vore børn lærer, det de kan. Nogle forældre oplever dog også andre udfordringer, som stiller helt andre krav til skolen. Her er det vigtigt, at skolen udviser professionalisme og handlekraft. Skovbyskolen skal fortsat være en skole, der forsøger at finde løsninger, med barnet (og familien) i centrum. Det er, nemlig ikke alle skolens opgaver, der kan måles med PISA og nationale test.

Tina Heesch Olesen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Rolighedsvej 4, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Mobil: 23845200
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Mit navn er Tina Heesch Olesen og er gift med Jakob, sammen har vi to drenge, som begge går på Skovbyskolen. Den ældste går i udskolingen og den yngste på mellemtrinnet. Jeg er uddannet ergoterapeut, som ergoterapeut har jeg en helhedsopfattelse af mennesket, den forståelse af mennesket, bruger jeg også i mit virke i skolebestyrelsen. Jeg er god til at lytte og sætte mig i andres sted. Jeg er god til at se muligheder frem for begrænsninger. Jeg har været en del af skolebestyrelsen i fire år, og finder det stadig meget interessant. Jeg er glad for at være en aktiv del af den udvikling der er i mine børns skole. Jeg har været er er stadig meget optaget af inklusions tankegangen og selvfølgelig den nye skolereform. Jeg ser frem til de kommende fire år i skolebestyrelsen.

Birgitte Majgaard

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Hvedevej 14, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 24418127
Mobil: 24418127
Emailadresse: [email protected]

Lasse Groth Sorgenfrei

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mobil: 23234723
Emailadresse: [email protected]

Susanne Snog Søgaard

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Telefon: 26174963
Mobil: 26174963
Emailadresse: [email protected]

Christian Rotbøl

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Mobil: 31258626
Emailadresse: [email protected]

Kim Hejde Skjærbæk

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Mobil: 53808800
Emailadresse: [email protected]

Christian Viborg Bergmann

Billede
Funktion: Elevrepræsentant
Adresse: Schødtsmindevej 14
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 24249792
Mobil: 30954393
Emailadresse: [email protected]

Nikolaj Nybro

Billede
Funktion: Elevrepræsentant
Adresse: Rugvej 32
Postnr.: 8464  Galten
Telefon: 89381335
Mobil: 22336605
Emailadresse: [email protected]