Columbusskolen

AFDELING UNDER SKOVBYSKOLEN

Læs folder, se billeder mm. findes her på Skoleporten - i undermappe

ÅBNINGSTID:
Columbusskolen er åben fra kl. 8 - 15, dog har eleverne mulighed for at være på skolen fra kl. 7 – 16 hvis eleven er tilmeldt SFO. Ved tilmeldt SFO gives også mulighed for at være på Columbusskolen i de undervisningsfrie perioder.
Columbusskolen har lukket 4 uger i sommerferien. Undervisningen følger herudover folkeskolens ferier og fridage.

BEFORDRING:
Eleverne transporteres til og fra heldagstilbuddet efter de kommunale regler, men med det som udgangspunkt, at Columbusskolen er elevens "distriktsskole". Det er visiterende psykolog der afgør hvorvidt det er muligt at få bevilliget taxa.

VISITATION:
Columbusskolens elever visiteres af et visitationsudvalg.

ELEVER - ANTAL, MÅLGRUPPE M.M.:
Vi har 32 elever, som er delt op i 5 klasser

Undervisningstiden er mandag, tirsdag og torsdag fra 8.00 - 14.00, onsdag fra 8.00 - 14.30 og fredag fra 8.00 - 13.30 her undervises der primært i folkeskolens fag. Klasserne er dannet med udgangspunkt i det børnene kan have vanskeligt ved og have behov for at træne og lære. Der er til alle klasser, som et minimum, tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog

Om eftermiddagen er aktiviteterne bestemmende for gruppedannelsen.

Målgruppen er normaltbegavede børn mellem 6 og 13 år. Eleverne kan have sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del af vores elever er udredt på Børnepsykiatrisk hospital. Nogle af eleverne har diagnosen ADHD og andre har vanskeligheder inden for autisme spekteret.

I det omfang det er muligt inkluderes eleverne i udvalgte lektioner i det almene skoleområde.

SAMARBEJDSPARTER:
Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) og Børnepsykiatrisk hospital og har herfra mulighed for sparring, faglig vejledning og supervision.

 

FYSISKE RAMMER/MATERIALER:
Skolen er placeret på Skråvejen 11, Skovby, 8464 Galten.

UDSLUSNING/ INTEGRATION:
For den enkelte elev skal der udarbejdes en specifik målsætning for opholdet samt en elevhandleplan, der beskriver, hvordan målet nåes. Handleplanen evalueres løbende. Udslusningen af Columbusskolens børn kan være til Center Skovby, almenområdet eller andre af Skanderborg kommunes specialskoletilbud.


For yderligere information se forældrefolder eller kontakt
Lene Hvirvelkær [email protected] tlfnr. 8794 3163
Daglig leder af Columbusskolen